Ke stažení

Sborníky k seminářům z PRV (říjen 2017 - březen 2018)          obrázek PRV.png

 

Níže je uveden seznam jednotlivých projektů a proklikem stáhnete sborník.
Jedná se o výukové materiály (podklady k seminářům) a výsledné sborníky ke všem tématům,
která probíhají na jednotlivých akcích od října 2017 do března 2018 a jsou financovány z Programu rozvoje venkova.

 

1.2.1. Informační akce

Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší

Dotační podmínky přímých plateb a plošných plateb PRV včetně welfare hospodářských zvířat

Aktualizace systémů regulace plevelů v závislosti na měnících se půdně klimatických podmínkách

Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat

Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a v ČR

Management reprodukce krav a transitního období ve vztahu k ekonomice chovu

Využití půdoochranných technologií v ochraně půd před erozí

Využití odpadních materiálů v zemědělství

 

1.1.1. Vzdělávací akce

Réva vinná a biologicky aktivní látky - významné faktory zvyšující přírodní a zemědělskou hodnotu

 

 

 

 

(leden - duben 2017)

Uplynulé akce (do roku 2016)