Ke stažení

Podkladové materiály k seminářům/webinářům z PRV           obrázek PRV.png

Níže je uveden seznam jednotlivých projektů a proklikem stáhnete sborník či prezentaci.
Jedná se o výukové materiály (podklady k seminářům/webinářům) ke všem tématům,
která probíhají na jednotlivých akcích a jsou financovány z Programu rozvoje venkova.

1.1.1. Vzdělávací akce

Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby

Využití LPIS a dalších info. zdrojů ke splnění dotačních a legislativních požadavků v práci agronoma

Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023

Produkce a reprodukce - dva základní pilíře úspěchu ve stáji a zároveň zásadní výzvy na mléčné farmě

Digitální zemědělství pro zvýšení konkurenceschopnosti a podporu biodiverzity

________________________________________________________________________________________________________________

listopad 2023 - červen 2024

leden - červen 2023

listopad - prosinec 2022

září 2021 - červen 2022

(říjen 2019 - 2021)

(říjen 2018 - duben 2019)

(říjen 2017 - duben 2018)

(leden - duben 2017)

Uplynulé akce (do roku 2016)