Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s.

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízí vzdělávací programy a semináře pro všechny cílové skupiny v oboru zemědělství. Vzdělávací akce jsou realizovány po celé České republice a reagují na aktuální vzdělávací potřeby zemědělců. Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vytvořil a dále rozšiřuje skupinu vzdělávacích programů pro různé pracovní pozice v zemědělství. Jedná se o témata odborná, legislativní, ekonomická a manažerská.

Každoročně Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. realizuje 80-100 seminářů po celé České republice. Program těchto seminářů pokrývá aktuální potřebné informace pro zemědělce ve všech oblastech jejich činnosti.

Najdete nás i na Facebooku:     Institut vzdělávání v zemědělství

Zakladatelem Institutu vzdělávání v zemědělství je Zemědělský svaz ČR, který je je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby.

Zemědělský svaz ČR

Projekt Zemědělství žije si klade za cíl zvýšení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami – děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost. Pilířem projektu je propagace zemědělství na základních a středních školách a mezi veřejností.

Zemědělství žije