Aktuální kurzy a semináře 2021

Od září 2021 opět spouštíme presenční formu vzdělávání.

Na seminářích budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Kurzy a školení

Aktuálně neplánujeme žádné odborně zaměřené kurzy a školení.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

obrázek PRV.png

Od října 2019 do března 2020 proběhly semináře uvedené níže. Kvůli epidemii COVID19 jsme některé semináře nestihli zrealizovat a budeme v tom pokračovat od září 2021.

V sekci Ke stažení naleznete podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

 

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.2.1. Informační akce

_______________________________________________________________________________________________

Uplynulé semináře a kurzy

Přehled seminářů je i na webových stránkách Zemědělského svazu ČR a České technologické platformy pro zemědělství.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

říjen - březen 2019/2020

říjen - duben 2018/2019

říjen - březen 2017/2018

leden - duben 2017

Komerční semináře

Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Základní otázky aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v roce 2018, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí zaměstnance v praxi zemědělských závodů

Kurzy a školení

Střední a TOP management

Semináře uplynulé do konce roku 2016 (komerční aj., více po rozkliknutí)