Aktuální kurzy a semináře 2019

Kurzy pro střední a TOP management

  • Trápí Vás nedostatek zaměstnanců?
  • Máte na starosti tým lidí, u kterých nevíte, jakým způsobem je motivovat?
  • Víte, jak objevit skrytý potenciál a rezervy Vašeho týmu?
  • Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery?

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. a Zemědělský svaz ČR vás zvou na kurzy, na kterých získáte odpovědi nejenom na výše uvedené dotazy. Více podrobností najdete v přiložených pozvánkách:

Pozvánka TOP management - od 17. 1. 2019

Pozvánka Střední management - od 24. 1. 2019

 

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

obrázek PRV.png

Každý seminář proběhne v 11 krajích. V sekci Ke stažení naleznete podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

 

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.2.1. Informační akce

_______________________________________________________________________________________________

 

 

________

Uplynulé semináře

Přehled seminářů je i na webových stránkách Zemědělského svazu ČR a České technologické platformy pro zemědělství.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

říjen - březen 2017/2018

leden - duben 2017

Komerční semináře

Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Základní otázky aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v roce 2018, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí zaměstnance v praxi zemědělských závodů

Semináře uplynulé do konce roku 2016 (komerční aj., více po rozkliknutí)