Aktuální kurzy a semináře 2024


Semináře financované z Programu rozvoje venkova

obrázek PRV.png

Semináře budou probíhat od října 2023 do konce června 2024 v presenční formě až v 12 krajích ČR a v online formě na platformě Teams.

V sekci Ke stažení naleznete podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

 

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Presenční forma

 

 

Kurzy a školení

Aktuálně neplánujeme žádné odborně zaměřené kurzy a školení.

_________________________________________________________________________________________________________________

Uplynulé semináře a kurzy

Přehled seminářů je i na webových stránkách Zemědělského svazu ČR a České technologické platformy pro zemědělství.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

listopad 2023 - červen 2024

leden - červen 2023

listopad - prosinec 2022

květen - červen 2022

září - duben 2021/2022

říjen - březen 2019/2020

říjen - duben 2018/2019

říjen - březen 2017/2018

leden - duben 2017

Komerční semináře

Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Základní otázky aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v roce 2018, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí zaměstnance v praxi zemědělských závodů

Kurzy a školení

Střední a TOP management

Semináře uplynulé do konce roku 2016 (komerční aj., více po rozkliknutí)