Aktuální kurzy a semináře 2021

S ohledem na aktuální situaci pandemie Covid-19 od března 2020 nerealizujeme presenční formu vzdělávání. Pokračovat budeme v příznivější době. Děkujeme za pochopení.

Kurzy a školení

Na základě úspěšného cyklu kurzů pro střední a TOP management z roku 2019, opět od ledna proběhly vzdělávací kurzy. Na těchto kurzech byly zodpovězeny nejenom tyto otázky:

  • Trápí Vás nedostatek zaměstnanců?
  • Máte na starosti tým lidí, u kterých nevíte, jakým způsobem je motivovat?
  • Víte, jak objevit skrytý potenciál a rezervy Vašeho týmu?
  • Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery?

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. a Zemědělský svaz ČR vám nabízí, v případě zájmu, opakování cyklu těchto školení. Více podrobností najdete v přiložených cílech vzdělávacích kurzů a pozvánky:

TOP management                                                                                  Střední management

Cíl vzdělávacího kurzu pro TOP management                                          Cíl vzdělávacího kurzu pro střední management

Pozvánka TOP management - od 17. 2. 2020                                        Pozvánka Střední management - od 30. 1. 2020

 

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

obrázek PRV.png

Od října 2019 do března 2020 proběhly semináře uvedené níže.

V sekci Ke stažení naleznete podkladové materiály k jednotlivým seminářům.

 

Operace 1.1.1. Vzdělávací akce

Operace 1.2.1. Informační akce

_______________________________________________________________________________________________

Uplynulé semináře a kurzy

Přehled seminářů je i na webových stránkách Zemědělského svazu ČR a České technologické platformy pro zemědělství.

Semináře financované z Programu rozvoje venkova

říjen - duben 2018/2019

říjen - březen 2017/2018

leden - duben 2017

Komerční semináře

Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Základní otázky aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v roce 2018, ochrana osobních údajů a ochrana soukromí zaměstnance v praxi zemědělských závodů

Kurzy a školení

Střední a TOP management

Semináře uplynulé do konce roku 2016 (komerční aj., více po rozkliknutí)