Praktická aplikace Nař. EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zem. závodů v roce 2018

Na jaře 2018 Zemědělský svaz ČR pořádal semináře týkající se GDPR/Nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v platnost 25. května 2018. Seminář byl zaměřen na zaměstnance v zemědělství a v odkazech na konkrétní termíny naleznete pozvánku a program semináře. Tyto semináře se budou konat v dalších vlnách.