Uplynulé akce (do roku 2016)

Manažerská témata

Zobrazit seznam dokumentů ke stažení...

  • Efektivní nastavení obchodních procesů v zemědělských a potravinářských firmách
  • Efektivní řízení procesů a využívání technik k jejich naplánování a realizaci
  • Eliminace kritických míst v rámci komunikačních procesů potravinářských firem
  • Finanční a manažerské účetnictví jako zdroj cenných informací pro prvovýrobní podnik
  • Modelování a optimalizace obchodních procesů v zemědělských a potravinářských firmách
  • Odborný rozvoj pracovníků v potr.a zem. firmách zaměřený na oblast marketingových procesů
  • Odborný rozvoj v oblasti účetnictví pro vyšší konkurenceschopnost zemědělskopotravinářských firem
  • Optimalizace a zvyšování efektivnosti u tech. pracovníků pro vyšší konkurenceschopnost
  • Optimalizace procesů pro vyšší konkurenceschopnost firem v zemědělskopotravinářském resortu
  • Základy #lean manufactoring# v prostředí zemědělských firem
  • Zefektivňování produkčních a podpůrných procesů proškolením pracovníků středního managementu
  • Zvyšování efektivity a stability v rámci provozu potravinářských firem
  • Zvyšování efektivity produkčních a podpůrných procesů v zem. a potr. firmách
  • Zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zefektivňování produkčních a podpůrných procesů
  • Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků

Profesní témata

Zobrazit seznam dokumentů ke stažení..