Uplynulé akce (do roku 2016)

Manažerská témata

Zobrazit seznam dokumentů ke stažení...

 • Efektivní nastavení obchodních procesů v zemědělských a potravinářských firmách
 • Efektivní řízení procesů a využívání technik k jejich naplánování a realizaci
 • Eliminace kritických míst v rámci komunikačních procesů potravinářských firem
 • Finanční a manažerské účetnictví jako zdroj cenných informací pro prvovýrobní podnik
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů v zemědělských a potravinářských firmách
 • Odborný rozvoj pracovníků v potr.a zem. firmách zaměřený na oblast marketingových procesů
 • Odborný rozvoj v oblasti účetnictví pro vyšší konkurenceschopnost zemědělskopotravinářských firem
 • Optimalizace a zvyšování efektivnosti u tech. pracovníků pro vyšší konkurenceschopnost
 • Optimalizace procesů pro vyšší konkurenceschopnost firem v zemědělskopotravinářském resortu
 • Základy #lean manufactoring# v prostředí zemědělských firem
 • Zefektivňování produkčních a podpůrných procesů proškolením pracovníků středního managementu
 • Zvyšování efektivity a stability v rámci provozu potravinářských firem
 • Zvyšování efektivity produkčních a podpůrných procesů v zem. a potr. firmách
 • Zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zefektivňování produkčních a podpůrných procesů
 • Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků

Profesní témata

Zobrazit seznam dokumentů ke stažení..