sborníky leden - duben 2017

Níže je uveden seznam jednotlivých projektů a dokumentů ke stažení.
Jedná se o výukové materiály (podklady k seminářům) a výsledné sborníky ke všem tématům,
která proběhla na jednotlivých akcích od Ledna do Dubna 2017 a jsou financovány z Programu rozvoje venkova.

 

1.2.1. Informační akce

Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů

Sborník

Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách

Sborník

Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky

Sborník

Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit

Sborník

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako jedna z klíčových podmínek úspěšného zemědělského podnikání

Sborník

Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti

Sborník

Činnost Státní veterinární správy a chovatelů při eradikaci ohnisek nebezpečných nákaz

Sborník

Ochrana vod z pohledu klimatických změn

Sborník

 

1.1.1. Vzdělávací akce

Využití portálu farmáře a dalších informačních zdrojů k plěnní legislativních a dotačních podmínek

Sborník