Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev

Registrační číslo projektu: 23/016/0111a/163/000051 

 Družstva na web.png

Popis projektu:

Účelem projektu je edukovat účastníky seminářů v oblasti korporátního práva týkajícího se družstev působících v oblasti zemědělského podnikání. Zaměřením projektu je přiblížit účastníkům seminářů aktuální praktickou aplikaci této právní úpravy v činnosti družstva a obecně obchodních korporací.
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich praxe, vznášet dotazy k aplikaci právní úpravy a aktivně tak ovlivňovat vlastní průběh seminářů. V průběhu seminářů dojde k výměně praktických zkušeností jejich účastníků a k zodpovězení jejich dotazů lektorem (konzultační forma semináře).   
Semináře budou probíhat za pomoci grafické prezentace.
Cílem projektu je dále zvýšit a prohloubit u účastníků úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy korporátního práva, a to zejména z pohledu správné aplikace právní úpravy jakož i řešení kolizních situací.
Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací při aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev zemědělském podnikání jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a ne-zbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.
Výsledkem projektu bude prohloubení znalostí a dovedností účastníků, zpravidla členů orgánů družstev v oblasti zemědělství a jejich vedoucích zaměstnanců v této kardinální oblasti právní úpravy jejich každodenní činnosti. 

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 8 akcí v 8 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 20. 2. 2024 - Ústecký kraj

2. 22. 2. 2024 - Zlínský kraj

3. 5. 3. 2024 - Olomoucký kraj

4. 6. 3. 2024 - Jihočeský kraj

5. 7. 3. 2024 - Kraj Vysočina

6. 12. 3. 2024 - Liberecký kraj

7. 13. 3. 2024 - Středočeský kraj

8. 21. 3. 2024 - Moravskoslezský kraj