Produkce a reprodukce - dva základní pilíře úspěchu ve stáji a zároveň zásadní výzvy na mléčné farmě

Registrační číslo projektu: 23/016/0111d/163/000050 

 50 Reprodukce na výšku.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům seminářů nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, reprodukční výkonnosti a genetického pokroku. Konkrétně tedy účastník seminářů by měl porozumět principů a úskalím systému SDCT a v nějaké formě by jej měl být schopen implementovat na své farmě.

Aby byla ekonomická efektivita asistované reprodukce pro chovatele zajímavá, je zásadní konfrontace zdravotního stavu, produkční i reprodukční výkonnosti plemenice. Díky tomu lze zajistit produkci adekvátního počtu embryí, což povede ke zlepšení genofondu stáda i populace a také k možnému prodeji embryí dalším chovatelům. Chovatelé by se tedy měli seznámit s novinkami v oblasti přípravy dárkyně embryí či oocytů a měli by se naučit hodnotit vhodné příjemkyně embryí. Vzhledem k selekčnímu tlaku při šlechtění by se navíc měli seznámit se širokým portfoliem východ, které s používáním těchto špičkových metod reprodukce v rámci chovu dojených krav souvisí.

Obecným cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů a poznatků řízení zdraví krav a reprodukce do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Výukový materiál

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 16. 2. 2024 - Liberecký kraj

2. 21. 2. 2024 - Královéhradecký kraj

3. 23. 2. 2024 - Moravskoslezský kraj

4. 26. 2. 2024 - Středočeský kraj

5. 28. 2. 2024 - Jihomoravský kraj

6. 1. 3. 2024 - Jihočeský kraj

7. 6. 3. 2024 - Zlínský kraj

8. 14. 3. 2024 - Pardubický kraj

9. 22. 3. 2024 - Kraj Vysočina

10. 3. 4. 2024 - Plzeňský kraj

11. 25. 4. 2024 - Olomoucký kraj