Využití LPIS a dalších info. zdrojů ke splnění dotačních a legislativních požadavků v práci agron

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/110/000016

 16 LPIS Smrček.png

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře základní informace o jednotlivých portálech a informačních zdrojích (registr půdy, portál monitoring eroze půdy, informační zdroje VÚMOP a CENIA, vodohospodářský informační portál, ochrana přírody a krajiny) a možnostech jejich aktivního využití při plnění dotačních a legislativních požadavků a vedení provozních záznamů a tvorbě podnikových dokumentů. S ohledem na probíhající klimatickou změnu a připravované změny zemědělské politiky EU po roce 2020 v této oblasti, bude pozornost rovněž věnována informacím zaměřených na obsah a hodnocení organické hmoty v půdě a emisím amoniaku ze zemědělské výroby a možnostem přispět k mitigaci klimatických změn na úrovni zemědělského podniku.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál

Prezentace 1

Prezentace 2

Prezentace 3

Na toto téma se uskuteční 12 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/