Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby

Registrační číslo projektu: 22/014/0111e/110/000019

 19 data na výšku.png

Popis projektu:

Cílem projektu je podpora zemědělství v ČR spoluprací domácího výzkumu, IT služeb, výrobců strojů a zemědělských podniků v oblasti automatizace dopravy, robotizace, využívání kosmických technologii (DPZ, navigace, komunikace), IoT technologii, zavádění umělé inteligence, využití velkých dat, tak aby se tato oblast stala jednou z vlajkových lodí inovací v ČR a ČR se stala v této oblasti jedním z klíčových hráčů. Zvýšit konkurenceschopnost a podpořit soběstačnost českého zemědělství cestou inovací založených na využití autonomních dopravních systémů, kosmických/družicových technologií a robotizace. Podpořit implementaci a rozšíření moderních systémů řízení dopravních a mechanizačních prostředků, sběru, ukládání a zpracování dat a v neposlední řadě umožní částečně nebo zcela nahradit lidský faktor ve strategické oblasti zemědělství. To bude mít významný efekt nejen z hlediska řešení akutního nedostatku lidských zdrojů v náročné zemědělské výrobě, ale bude znamenat i významné snížení rizika kolapsu zemědělství v případě ohrožení, jakým může být například stav v souvislosti s rozšířením epidemie COVID 19. Významným přínosem používání všech uvedených prostředků zemědělci je velmi pozitivní vliv na životní prostředí.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál

Na toto téma se uskuteční 12 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/