Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000026

 26 Přístup Smrček.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámení účastníků seminářů s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.


Účastníci budou proškoleni v těchto oblastech:
- podmíněnost a její postavení v dotační politice,
- standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu,
- požadavky na hospodaření v jednotlivých oblastech podmíněnosti,
- hlavní informační zdroje související s plněním požadavků podmíněnosti,
- systémový přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti v návaznosti na požadavky podmíněnosti a informační zdroje.

Výukový materiál

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

 

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 8. 11. 2023 - Moravskoslezský kraj

2. 9. 11. 2023 - Olomoucký kraj

3. 14. 11. 2023 - Zlínský kraj

4. 21. 11. 2023 - Kraj Vysočina

5. 22. 11. 2023 - Královéhradecký kraj

6. 23. 11. 2023 - Liberecký kraj

7. 29. 11. 2023 - Středočeský kraj

8. 5. 12. 2023 - Jihomoravský kraj

9. 6. 12. 2023 - Plzeňský kraj

10. 7. 12. 2023 - Jihočeský kraj

11. 13. 12. 2023 - Pardubický kraj