Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II.

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000015

15 Praktika II.png

 

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v oblasti zemědělství, které přinesla právní úprava obsažená v aktuálně platném občanském zákoníku včetně připomenutí stále probíhající souběžné aplikace původní právní úpravy v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemných konsekvencí a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav.
Výklad bude ve větším a detailnějším rozsahu zaměřen na praktické použití či procvičování praktických znalostí a dovedností účastníků seminářů pomocí vzorových textů a listin předložených účastníky seminářů.  
Výsledkem projektu bude praktické procvičení a prohloubení znalostí a dovedností účastníků (jak pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství tak samostatně hospodařících rolníků, kteří mají v pracovní náplni nebo musí provádět správu a užívání nemovitých věcí v oblasti především zemědělské prvovýroby) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a jejich uzavírání a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání s použitím vzorových dokumentů a dokumentů předložených k prezentaci účastníky seminářů.
Projekt se pak podrobněji, než dříve, bude věnovat praktické realizaci přípravy právních dokumentů při nabývání, pozbývání či užívání nemovitých věcí.
Projekt bude umožňovat účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě a aktivně tak ovlivňovat detailní průběh seminářů.
Cílem projektu je tak zvýšit a prohloubit u účastníků seminářů úroveň znalostí, dovedností a praktických poznatků v oblasti právní úpravy vlastnických a užívacích vztahů k jiným nemovitým věcem v zemědělství, a to zejména z pohledu aplikace správné aplikace právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy. Znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 4. 5. 2023 - Ústecký kraj

2. 11. 5. 2023 - Pardubický kraj

3. 16. 5. 2023 - Jihomoravský kraj

4. 17. 5. 2023 - Moravskoslezský kraj

5. 18. 5. 2023 - Zlínský kraj

6. 24. 5. 2023 - Jihočeský kraj

7. 31. 5. 2023 - Středočeský kraj

8. 6. 6. 2023 - Liberecký kraj

9. 7. 6. 2023 - Královéhradecký kraj

10. 20. 6. 2023 - Kraj Vysočina

11. 11. 10. 2023 - Olomoucký kraj