Management sociálního odchovu telat v moderních typech krytých teletníků

Registrační číslo projektu: 22/014/0111d/163/000025

25 Odchov telat.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům seminářů nejnovější odborné poznatky zpestřené o zahraniční trendy a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při odchovu mléčných telat jak z pohledu managementu, welfare, tak ale i při přípravě stavby teletníků na vlastní farmě.

Hlavní témata seminářů budou rozebírat četné rozdíly mezi individuálním a sociálním systémem odchovu, stejně jako představovat moderní typy teletníků, které jsou dlouhodobě ověřeny v praxi v zahraničí a prošly si tedy již vleklou a mnohdy trpkou fázi vychytávání předem neočekávaných problémů a překážek. Cílem je plně představit základní koncepty a zdůraznit různé výhody i nevýhody jednotlivých systémů, aby si účastníci mohli udělat pokud možno nejvíce objektivní názor na to, zda je jejich chov na případnou zásadní změnu managementu odchovu telat připraven. A pokud ne, tak jaké kroky je nutné nejdříve splnit, aby naopak při zavádění změn nedošlo k zhoršení kvality odchovu.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Výukový materiál

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 10. 1. 2023 - Liberecký kraj

2. 11. 1. 2023 - Pardubický kraj

3. 18. 1. 2023 - Královéhradecký kraj

4. 25. 1. 2023 - Moravskoslezský kraj

5. 31. 1. 2023 - Zlínský kraj

6. 1. 2. 2023 - Kraj Vysočina

7. 2. 2. 2023 - Jihomoravský kraj

8. 7. 2. 2023 - Jihočeský kraj

9. 8. 2. 2023 - Středočeský kraj

10. 14. 2. 2023 - Plzeňský kraj

11. 21. 2. 2023 - Olomoucký kraj