Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.

Registrační číslo projektu: 22/014/0111a/163/000014

14 Praktika I.png

Popis projektu:

Hlavním cílem semináře je seznámení s aktuálními otázkami průběhu nájemních vztahů k půdě vzniklých před roky 2014 a aktuálními otázkami vzniku, změn a zániku pachtovních vztahů a přípravy pachtovních smluv, jak vyplývají z aktuálně platného znění starého i nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů

Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a praktických dovedností při přípravě změn nájemní smlouvy, pachtovních smluv a listin týkajících průběhu nájemního a pachtovního vztahu a jeho ukončení jako právního základu užívacích vztahů k zemědělské půdě.

Předpokládá se aktivní účast účastníků semináře formou dotazů, sdělování zkušeností z praxe a společné diskuse.

Dobrá znalost, orientace v právní úpravě a praktické dovednosti jsou základním předpokladem dosažení a udržení ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských závodů a dalšího zlepšení jejich hospodářské výkonnosti za situace budoucích změn evropské i domácí zemědělské politiky a potřeby zajištění konkurenceschopnosti zemědělských závodů.   

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 2. 11. 2022 - Ústecký kraj

2. 3. 11. 2022 - Liberecký kraj

3. 8. 11. 2022 - Pardubický kraj

4. 9. 11. 2022 - Moravskoslezský kraj

5. 10. 11. 2022 - Zlínský kraj

6. 15. 11. 2022 - Jihočeský kraj

7. 16. 11. 2022 - Královéhradecký kraj

8. 23. 11. 2022 - Olomoucký

9. 24. 11. 2022 - Jihomoravský kraj

10. 1. 12. 2022 - Středočeský kraj

11. 22. 12. 2022 - Kraj Vysočina