Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek

Registrační číslo projektu: 21/012/0111a/110/000045

45 Využití PF.png

Popis projektu:

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) včetně aktivní práce s portálem farmáře ze strany zemědělce (vedení evidencí, provádění zákresů nebo hlášení údajů pro orgány státní správy). Neméně důležitým cílem projektu je poskytnout informace o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu farmáře ze strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání a přispět tak k vyšší kvalifikaci účastníků semináře.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Videozáznam - https://www.youtube.com/watch?v=7iVAJftSNwc

Na toto téma se uskuteční 10 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/