Precizní zemědělství v rostlinné výrobě - zavádění nových technologií v zemědělství

Registrační číslo projektu: 21/012/0111e/110/000035

35 Precizní RV.png

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření znalostí účastníků o nových technologiích a praktických postupech uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech budou účastníci webinářů obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochraně přírodních zdrojů používaných zemědělci pro produkci potravin. Dozvědí se o významu refugií v krajině, seznámí se s podstatou populační dynamiky hmyzu i trofických interakcí. Naučí se zpracovávat efektivně obrazové informace pomocí vegetačních indexů a interpretovat je v návaznosti na agronomická sledování. V neposlední řadě se dozvědí o významu časových řad a jak je využívat pro odhad výnosů pří využití dálkového průzkumu v návaznosti na informace z výnosoměrů.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde:

Pozvánka

Výukové materiály - Pokles diverzity hmyzu v zemědělské krajině a možnosti jejího zvýšení

                                   Příručka precizního zemědělství pro praxi

Videozáznam - https://www.youtube.com/watch?v=R1D0Ue4wpEI

Na toto téma se uskuteční 10 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/