Precizní zemědělství v živočišné výrobě

Registrační číslo projektu: 21/012/0111a/110/000043

43 Precizní ŽV.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů.
Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického řízení chovu hospodářských zvířat. Účastníci semináře budou seznámeni s nejnovějšími trendy a změnami v zootechnickém řízení chovu skotu a prasat, aplikací nejnovějších technologických postupů a technického vybavení a jejich významem, resp. přínosem pro celkovou ekonomiku a konkurenceschopnost chovu.
Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení chovu hospodářských zvířat (především skotu a prasat) do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází chovu s pozitivním dopadem na výslednou ekonomiku, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Videozáznam - https://www.youtube.com/watch?v=x5fgo6eluYs

Výukové materiály -

1. Precizní zemědělství a jeho možnosti v živočišné výrobě – internet věcí

2. Nástroje precizního zemědělství pro řízení, evidenci a hodnocení chovu chovu prasat

3. Ekonomický přínos řízení výkrmu prasat pomocí prvků precizního zemědělství

4. Nástroje precizního zemědělství pro řízení, evidenci a hodnocení chovu skotu na úrovni jedince a stáda

5. Šlechtění hospodářských zvířat na funkční vlastnosti jako nástroj precizního zemědělství

6. Ekonomické hodnocení přínosů precizního zemědělství v podniku s živočišnou výrobou

 

Na toto téma se uskuteční 10 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/