Protierozní ochrana půdy v zemědělském podniku

Registrační číslo projektu: 21/012/0111e/110/000047

47 Protierozní Smrček.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky s formami a rozsahem eroze zemědělské půdy a promítnutím požadavků na ochranu zemědělské půdy do legislativních a dotačních podmínek. Účastníci webinářů budou seznámeni nejen s aktuálními požadavky protierozní ochrany půdy obsaženými ve standardu DZES 5, ale i možnosti, které přinášejí pozemkové úpravy, projekty zaměřené na protierozní řešení ochrany půdy, popř. připravované protierozní prováděcí legislativě. Cílem je poskytnout ucelený přehled o protierozní ochraně půdy ve vazbě na hospodaření zemědělského podniku. Eroze zemědělské půdy je jeden z nejvýznamnějších degradačních půdních procesů, který ohrožuje půdu jako neobnovitelný přírodní zdroj a složku životního prostředí. Protierozní ochrana půdy se stále ve větší míře promítá do hospodaření zemědělských podniků v podobě různých legislativních a dotačních požadavků. Vzhledem k rozsáhlosti a závažnosti dopadů eroze zemědělské půdy je nezbytné, aby zemědělská praxe měla dostatečné informace o projevech a rozsahu eroze zemědělské půdy, ale i o možnostech řešení protierozní ochrany půdy.

Termíny webinářů, odkazy a další informace naleznete po rozkliknutí v pozvánce zde: Pozvánka

Výukový materiál - prezentace 1. část, prezentace 2. část

Videozáznam - https://www.youtube.com/watch?v=8uwULkEf4c0

Na toto téma se uskuteční 10 online akcí. V pozvánce si vyberte termín, klikněte na odkaz k registraci a poté Vám bude na email zaslán odkaz na konkrétní akci v Microsoft Teams. Harmonogram na tento seminář lze najít i zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/