Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Registrační číslo projektu: 19/008/0121a/163/000019

Právní úprava.png

Popis projektu:

Cílem projektu je znovu seznámit účastníky seminářů s klíčovými aspekty vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem (zejména k zemědělské půdě), které přinesla právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku, připomenout jim souběžnou aplikaci původní právní úpravy zejména v oblasti užívacích vztahů k nemovitým věcem a jejich vzájemné konsekvence a seznámit je s aktuální praktickou aplikací obou právních úprav. Projekt je zaměřen na zlepšení znalostí a dovedností účastníků (zejména samostatně hospodařících rolníků a/nebo pracovníků právnických osob podnikajících v zemědělství, kteří mají v pracovní náplni správu a užívání nemovitých věcí) v oblasti vlastnických a užívacích práv k nemovitým věcem, při vyhotovování listin o právních jednáních (zejména smluv) a při řešení obvyklých situací při vlastnictví a užívání nemovitých věcí při zemědělském podnikání. Projekt se pak podrobněji věnuje praktické realizaci předkupního práva spoluvlastníků podle aktuální právní úpravy a zkušeností z praxe a dále přípravě listin o právních jednáních při nabývání a užívání nemovitých věcí. Projekt umožňuje účastníkům přímo konzultovat s lektorem konkrétní situace z jejich činnosti a vznášet dotazy k právní úpravě.
Cílem projektu je tak zvýšit u účastníků úroveň znalostí a praktických poznatků v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem, a to zejména z pohledu aplikace správné právní úpravy, vhodné volby smluvního typu uzavírané smlouvy a jejího obsahu, správné realizace práv a povinností ze smluvních vztahů jejich účastníky, řešení kolizních situací jakož i celkové orientace v této oblasti právní úpravy s tím, že znalost této právní problematiky a dovednost řešení obvyklých situací jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a v blízké budoucnosti i nedílnou součástí implementace nové zemědělské politiky v rámci České republiky a Evropské unie.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 17. 9. 2021 - Plzeňský kraj

2. 22. 9. 2021 - Jihočeský kraj

3. 23. 9. 2021 - Kraj Vysočina

4. 13. 10. 2021 - Moravskoslezský kraj

5. 14. 10. 2021 - Olomoucký kraj

6. 15. 10. 2021 - Zlínský kraj

7. 20. 10. 2021 - Jihomoravský kraj

8. 3. 11. 2021 - Středočeský kraj

9. 4. 11. 2021 - Pardubický kraj

10. 11. 11. 2021 - Ústecký kraj

11. 23. 11. 2021 - Středočeský kraj