Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost

Registrační číslo projektu: 18/006/0121b/163/000042 Zvýšení kvalifikace Smrček.png

Popis projektu:

Výsledkem projektu je realizace informačních akcí s cílem usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou poskytnutí informací a zvýšení odborné kvalifikace zemědělských podnikatelů. Výsledkem projektu je systematické a přehledné zpřístupnění informací, které jsou důležité nejen pro začínající zemědělské podnikatele, ale i pro zemědělce, kteří chtějí své zemědělské podniky rozvíjet včetně rozvoje a nového řízení převzatých zemědělských podniků od starších zemědělských podnikatelů. Výsledkem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých.
Dílčími výsledky projektu jsou:
a) poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení,
b) předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků,
c) poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly na úrovni zemědělského podniku,
d) přispět k systematickému sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchickému uspořádání vnitropodnikových dokumentů, evidencí a provozníchzáznamů

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 19. 2. 2020 - Středočeský kraj

2. 4. 3. 2020 - Olomoucký kraj

3. 10. 3. 2020 - Kraj Vysočina

4. 9. 11. 2021 - Jihomoravský kraj

5. 11. 11. 2021 - Jihočeský kraj

6. 23. 11. 2021 - Moravskoslezský kraj

7. 30. 11. 2021 - Zlínský kraj

8. 1. 12. 2021 - Středočeský kraj

9. 13. 1. 2022 - Liberecký kraj

10. 18. 1. 2022 - Plzeňský kraj

11. 20. 1. 2022 - Královéhradecký kraj