Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky

Registrační číslo projektu: 18/006/0111e/163/000023 Pěstební.png

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin při nedostatku vláhy, bilanci organické hmoty a otázce snížení energetické náročnosti technologií. Nové trendy ve vývoji pěstebních systémů mají za úkol poukázat i na další vývoj legislativy, kterou lze v současné době považovat za nekoncepční a nerespektující moderní technologie. Na seminářích budou v souvislosti s technologiemi eliminujícími degradační procesy půdy představeny systémy diferencovaného zpracování půdy, zonálního hnojení, pěstování pomocných plodin, přesného setí úzkořádkových plodin, systémy mělkého zonálního kypření, precizní postupy eliminace zhutnění apod. Problematika bude zaměřena na porosty obilnin, luskovin, ozimé řepky, slunečnice, kukuřice a meziplodin. Očekávaným přínosem je nejen lepší orientace v nových technologiích, ale zejména získání zásad pro implementaci nových postupů do praxe ve vztahu k ochraně životního prostředí a to i ve vztahu k zachování konkurenceschopnosti českého zemědělství. Za zásadní lze rovněž považovat informace o ekonomických, pracovních a energetických úsporách.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 9. 12. 2019 - Moravskoslezský kra

2. 10. 12. 2019 - Olomoucký kraj

3. 14. 1. 2020 - Středočeský kraj

4. 16. 1. 2020 - Liberecký kraj

5. 21. 1. 2020 - Zlínský kraj

6. 22. 1. 2020 - Jihomoravský kraj

7. 4. 2. 2020 - Plzeňský kraj

8. 3. 3. 2020 - Pardubický kraj

9. 3. 11. 2021 - Kraj Vysočina

10. 16. 11. 2021 - Středočeský kraj

11. 18. 1. 2022 - Jihočeský kraj