Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu

Registrační číslo projektu: 18/006/0111b/163/000043 Zdraví krav.png

Popis projektu:

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází mezidobí s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu plemenic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 2. 12. 2019 - Středočeský kraj

2. 6. 12. 2019 - Olomoucký kraj

3. 12. 12. 2019 - Plzeňský kraj

4. 21. 1. 2020 - Ústecký kraj

5. 30. 1. 2020 - Jihočeský kraj

6. 6. 2. 2020 - Zlínský kraj

7. 11. 2. 2020 - Kraj Vysočina

8. 27. 2. 2020 - Pardubický kraj

9. 3. 3. 2020 - Jihomoravský kraj

10. 11. 3. 2020 - Moravskoslezský kraj

11. 6. 10. 2021 - Středočeský kraj