Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu

Registrační číslo projektu: 18/006/0121d/163/000050 

Odchov telat.png

Popis projektu:

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí užitkovost stáda. Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a řízení odchovu telat v dojených stádech.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 26. 11. 2019 - Plzeňský kraj

2. 28. 11. 2019 - Zlínský kraj

3. 4. 12. 2019 - Jihomoravský kraj

4. 10. 12. 2019 - Kraj Vysočina

5. 14. 1. 2020 - Olomoucký kraj

6. 17. 1. 2020 - Moravskoslezský kraj

7. 22. 1. 2020 - Pardubický kraj

8. 28. 1. 2020 - Středočeský kraj

9. 5. 2. 2020 - Liberecký kraj

10. 4. 3. 2020 - Olomoucký kraj

11. 9. 3. 2020 - Jihočeský kraj