Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Registrační číslo projektu: 18/006/0111e/163/000025

Ochrana půdy.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků, výpočet bilance organické hmoty v půdě a kalkulace vláhové potřeby rostlin. Na závěr semináře budou prezentovány nové poznatky výzkumu např. v oblasti dálkového průzkumu země, aplikace mobilních protierozních prvků nebo využití Big Data.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 21. 11. 2019 - Kraj Vysočina

2. 27. 11. 2019 - Středočeský kraj

3. 30. 1. 2020 - Jihomoravský kraj

4. 31. 1. 2020 - Olomoucký kraj

5. 11. 2. 2020 - Jihočeský kraj

6. 19. 2. 2020 - Plzeňský kraj

7. 26. 2. 2020 - Liberecký kraj

8. 11. 3. 2020 - Pardubický kraj

9. 19. 10. 2021 - Ústecký kraj

10. 26. 10. 2021 - Moravskoslezský kraj

11. 27. 10. 2021 - Zlínský kraj