Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků

Registrační číslo projektu: 18/006/0121a/163/000049 Vlastnické truxa.png

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014 včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo od 1. 1. 2018. Semináře účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak formulovat smlouvy a další listiny, jak řešit situace vznikající při užívání zemědělské půdy, jak nabývat zemědělskou půdu v režimu předkupního práva nebo jak řešit vztahy spoluvlastníků k nim s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků (závodů).

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 7. 11. 2019 - Olomoucký kraj

2. 14. 11. 2019 - Jihočeský kraj

3. 21. 11. 2019 - Jihomoravský kraj

4. 28. 11. 2019 - Ústecký kraj

5. 11. 12. 2019 - Středočeský kraj

6. 6. 1. 2020 - Plzeňský kraj

7. 16. 1. 2020 - Kraj Vysočina

8. 28. 1. 2020 - Pardubický kraj

9. 7. 2. 2020 - Moravskoslezský kraj

10. 5. 3. 2020 - Zlínský kraj

11. 9. 9. 2021 - Středočeský kraj