Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků

Popis projektu:

Cílem semináře je usnadnit vstup nových podnikatelů do zemědělství, rozvoj stávajících zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 16. 1. 2019 - Královéhradecký kraj

2. 23. 1. 2019 - Olomoucký kraj

3. 6. 2. 2019 - Zlínský kraj

4. 13. 2. 2019 - Pardubický kraj

5. 20. 2. 2019 - Kraj Vysočina

6. 27. 2. 2019 - Ústecký kraj

7. 6. 3. 2019 - Moravskoslezský kraj

8. 12. 3. 2019 - Středočeský kraj

9. 27. 3. 2019 - Plzeňský kraj

10. 28. 3. 2019 - Jihočeský kraj

11. 23. 4. 2019 - Jihomoravský kraj