Zlepšení životaschopnosti a hospodářské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení rizik

Popis projektu:

Cílem semináře je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s informacemi potřebnými pro rozhodování o strategickém směřování podniku; provést porovnání ekonomických výsledků výroby hlavních zemědělských komodit a popis jejich trhů v ČR a v konkurenčních zemích EU se zaměřením na komodity živočišné výroby, které dle strategie ČR zasluhují prioritní pozornost; simulovat podnikové procesy, které by vedly ke zlepšení ekonomických výsledků a zlepšení konkurenční pozice ČR; porovnat diverzifikaci podniků v ČR a v konkurenčních zemích, jako jeden z nástrojů řízení rizik, a vyhodnotit důsledky diverzifikace; seznámit s možnostmi snižování dopadů nepříznivých událostí efektivním využitím finančních nástrojů řízení rizik.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 8. 11. 2018 - Plzeňský kraj

2. 15. 11. 2018 - Moravskoslezský kraj

3. 28. 11. 2018 - Jihočeský kraj

4. 7. 12. 2018 - Kraj Vysočina

5. 11. 12. 2018 - Jihomoravský kraj

6. 9. 1. 2019 - Pardubický kraj

7. 7. 2. 2019 - Ústecký kraj

8. 14. 2. 2019 - Středočeský kraj

9. 21. 2. 2019 - Královéhradecký kraj

10. 20. 3. 2019 - Olomoucký kraj

11. 21. 3. 2019 - Zlínský kraj