Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a návrhy opatření

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky semináře s novými poznatky výzkumu v oblasti ochrany množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod z pohledu udržitelnosti zemědělství v dalším období.

- Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015,
- problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření,
- precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich dávek a výnosů jednotlivých plodin,
- problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika,
- problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti,
- aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění - budování Informačního systému hyromelioračních staveb,
-  využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.

Účastníci budou také seznámeni s platnou legislativou a jejími změnami.

 

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 8. 11. 2018 - Středočeský kraj

2. 23. 11. 2018 - Ústecký kraj

3. 6. 12. 2018 - Plzeňský kraj

4. 24. 1. 2019 - Zlínský kraj

5. 31. 1. 2019 - Jihočeský kraj

6. 13. 2. 2019 - Jihomoravský kraj

7. 14. 2. 2019 - Olomoucký kraj

8. 7. 3. 2019 - Kraj Vysočina

9. 18. 3. 2019 - Královéhradecký kraj

10. 21. 3. 2019 - Moravskoslezský kraj

11. 28. 3. 2019 - Pardubický kraj