Šlechtění a technická a agrotechnická opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném výběru odrůd - vhodných pro daný půdně-klimatický region a účel pěstování, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, použití postupů a metod posklizňového a skladištního ošetřování a ochrany dosažené produkce a racionální použití hnojiv pro výživu rostlin. Výsledkem následně bude navržený pěstební postup od výběru nejvhodnější odrůdy pěstované plodiny, přes její systém ochrany během vegetace, případně ošetření dosažené produkce po sklizni, stejně tak i optimalizace a harmonizace dávek hnojení - podle cílů pěstování a s ohledem na půdní vlastnosti (hodnota pH a obsah přístupných živin v půdě). Současně bude možné popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků (registr povolených odrůd, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv) a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších poznatků a postupů v pěstování plodin (vybrané odrůdy, nejvhodnější způsob ochrany během vegetace, případně ošetření sklizených produktů, cílená a optimalizovaná výživa) vedoucí ke zvyšování ekonomické efektivnosti rostlinné prvovýroby a k vyšší přidané hodnotě dosahované produkce a potažmo k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 7. 11. 2018 - Královéhradecký kraj

2. 21. 11. 2018 - Plzeňský kraj

3. 6. 12. 2018 - Liberecký kraj

4. 9. 1. 2019 - Olomoucký kraj

5. 10. 1. 2019 - Jihomoravský kraj

6. 31. 1. 2019 - Pardubický kraj

7. 14. 2. 2019 - Jihočeský kraj

8. 20. 2. 2019 - Zlínský kraj

9. 21. 2. 2019 - Moravskoslezský kraj

10. 28. 2. 2019 - Středočeský kraj

11. 21. 3. 2019 - Kraj Vysočina