Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako cesta k usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků

Popis projektu:

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v NOZ včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo k 1. 1. 2018. Semináře účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, jak vyřešit vztahy jednotlivých spoluvlastníků s tím, že tyto vztahy jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, což souvisí především s významem ucelené půdní držby jednotlivých zemědělských podniků.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 23. 10. 2018 - Moravskoslezský kraj

2. 8. 11. 2018 - Olomoucký kraj

3. 4. 12. 2018 - Zlínský kraj

4. 11. 12. 2018 - Královéhradecký kraj

5. 18. 12. 2018 - Kraj Vysočina

6. 15. 1. 2019 - Plzeňský kraj

7. 29. 1. 2019 - Středočeský kraj

8. 14. 3. 2019 - Jihočeský kraj

9. 26. 3. 2019 - Ústecký kraj

10. 28. 3. 2019 - Pardubický kraj

11. 12. 4. 2019 - Jihomoravský kraj