Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy

Popis projektu:

Cílem projektu je podat ucelené informace o správném nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy a současně popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků. Dále budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami, pomocnými látkami, pesticidy a pohonnými hmotami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících výpočtů a prakticky využitelnými pomůckami (např. produkce statkových hnojiv, bilance živin, aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, informace k jednotlivým opatřením nitrátové směrnice a k režimům hospodaření v ochranných pásmech v LPIS). K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě).

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 18. 10. 2018 - Plzeňský kraj

2. 1. 11. 2018 - Jihomoravský kraj

3. 8. 11. 2018 - Jihočeský kraj

4. 15. 11. 2018 - Pardubický kraj

5. 22. 11. 2018 - Zlínský kraj

6. 28. 11. 2018 - Královéhradecký kraj

7. 6. 12. 2018 - Středočeský kraj

8. 13. 12. 2018 - Olomoucký kraj

9. 8. 1. 2019 - Moravskoslezský kraj

10. 7. 2. 2019 - Kraj Vysočina

11. 14. 3. 2019 - Liberecký kraj