Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se zahájení a rozvoje zemědělské činnosti

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále projekt účastníky seznámí s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.

Více informací naleznete v pozvánkách v následujících odkazech:

Termíny seminářů a pozvánky

Na toto téma se uskuteční 11 akcí v 11 krajích ČR. Termíny vypisujeme postupně. Předběžný harmonogram na tento seminář lze najít zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

1. 17. 10. 2018 - Královéhradecký kraj

2. 1. 11. 2018 - Zlínský kraj

3. 7. 11. 2018 - Kraj Vysočina

4. 21. 11. 2018 - Olomoucký kraj

5. 28. 11. 2018 - Pardubický kraj

6. 5. 12. 2018 - Moravskoslezský kraj

7. 19. 12. 2018 - Plzeňský kraj

8. 9. 1. 2019 - Středočeský kraj

9. 30. 1. 2019 - Jihomoravský kraj

10. 21. 2. 2019 - Liberecký kraj

11. 28. 2. 2019 - Jihočeský kraj