Využití portálu farmáře a dalších informačních zdrojů k plnění legislativních a dotačních podmínek

Cílem projektu je přiblížení obsahu portálu farmáře a jiných informačních zdrojů (webových stránek a informačních portálů) a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem je tedy účastníkům semináře poskytnout informace nejen o obsahu vybraných informačních zdrojů, ale i ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace). Neméně důležitým cílem projektu je poskytnout informace zejména o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu farmáře ze strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 17. 3. 2017 - Liberecký kraj

2. 28. 3. 2017 - Plzeňský kraj

3. 29. 3. 2017 - Jihomoravský kraj

4. 30. 3. 2017 - Zlínský kraj

5. 4. 4. 2017 - Středočeský kraj

6. 6. 4. 2017 - Královéhradecký kraj

7. 11. 4. 2017 - Pardubický kraj

8. 13. 4. 2017 - Olomoucký kraj

9. 19. 4. 2017 - Kraj Vysočina

10. 20. 4. 2017 - Jihočeský kraj

11. 25. 4. 2017 . Moravskoslezský kraj