Ochrana vod z pohledu klimatických změn

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, pozitivy a riziky hospodaření s vodou v krajině. Seminář bude zaměřen na tyto oblasti:

  • legislativní rámec v oblasti ochrany vod ve vazbě na zemědělské hospodaření;
  • problematika stavu a bilance základních živin ve vodním prostředí (N, P);
  • precizní zemědělství pro optimalizaci výnosů a ochranu vod;
  • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika;
  • problematika odvodnění a závlah a současný stav řešení;
  • aktuální situace systematického zemědělského odvodnění - podklady a možnosti využití moderních technologií pro provoz a údržbu;
  • optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí;
  • problematika ochranných pásem vodních zdrojů

Termíny seminářů a pozvánky

1. 19. 1. 2017 - Středočeský kraj

2. 2. 2. 2017 - Plzeňský kraj

3. 9. 2. 2017 - Pardubický kraj

4. 16. 2. 2017 - Moravskoslezský kraj

5. 17. 2. 2017 - Jihomoravský kraj

6. 23. 2. 2017 - Zlínský kraj

7. 16. 3. 2017 - Jihočeský kraj

8. 23. 3. 2017 - Ústecký kraj

9. 6. 4. 2017 - Olomoucký kraj

10. 10. 4. 2017 - Kraj Vysočina

11. 13. 4. 2017 - Královéhradecký kraj