Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti

Cílem semináře, v rámci schváleného projektu je podat ucelené informace o aktuálních požadavcích na ochranu vody, půdy a ovzduší při zemědělském hospodaření a o nakládání s odpady v zemědělském podniku. Současně i popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků, a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky. Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při nakládání se závadnými látkami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší. Přehledně a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, vody, ovzduší, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, pesticidy, pohonnými hmotami a odpady. Aktuálně budou doplněny informace o podmínkách pro dotace v roce 2017 (kontrola podmíněnosti – PPH, DZES; přímé platby – greening; AEKO PRV), bilancování rostlinných živin N, P, K a organické hmoty v podniku a o produkci, skladování a používání technologických vod v režimu pomocných látek podle zákona o hnojivech.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 25. 1. 2017 - Olomoucký kraj

2. 31. 1. 2017 - Zlínský kraj

3. 7. 2. 2017 - Liberecký kraj

4. 14. 2. 2017 - Středočeský kraj

5. 28. 2. 2017 - Plzeňský kraj

6. 2. 3. 2017 - Moravskoslezský kraj

7. 8. 3. 2017 - Královéhradecký kraj

8. 15. 3. 2017 - Pardubický kraj

9. 23. 3. 2017 - Jihomoravský kraj

10. 30. 3. 2017 - Jihočeský kraj

11. 4. 4. 2017 - Kraj Vysočina