Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit

Hlavním cílem je seznámit českou odbornou zemědělskou veřejnost, (tj. především fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství) s potřebnými informacemi jakožto podklad k rozhodování k rozhodnutí o strategickém směřování podniku - seznámení s nastavením přímých plateb zejména v rámci dobrovolné vázané podpory, provést porovnání i nastavení plateb v 2. pilíři SZP majících charakter přímých plateb (LFA, AEKO a animal welfare), současně bude presentován dopad dobrovolně vázané podpory u citlivých komodit; bude provedeno ekonomické porovnání u hlavních komodit zejména z hlediska jejich konkurenceschopnosti v rámci EU a předpokládaný výhled do budoucnosti; informovat o aktuálním dění v EU ohledně kontroly stavu SZOP a výhledu ASZP po roce 2020 v rámci počínající diskuze.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 26. 1. 2017 - Jihomoravský kraj

2. 2. 2. 2017 - Jihočeský kraj

3. 9. 2. 2017 - Středočeský kraj

4. 16. 2. 2017 - Plzeňský kraj

5. 23. 2. 2017 - Olomoucký kraj

6. 2. 3. 2017 - Zlínský kraj

7. 9. 3. 2017 - Pardubický kraj

8. 16. 3. 2017 - Ústecký kraj

9. 23. 3. 2017 - Kraj Vysočina

10. 30. 3. 2017 - Královéhradecký kraj

11. 13. 4. 2017 - Moravskoslezský kraj