Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako jedna z klíčových podmínek úspěšného zemědělského podnikání

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti dřívější právní úpravě a rozebrat zejména rozdílnost situace, kdy část právních poměrů se řídí dřívější právní úpravou a část právních poměrů se řídí novou právní úpravou.  Cílem projektu je tudíž zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě, a to zejména z pohledu toho, který právní předpis je třeba v konkrétním případě aplikovat, a současně tím přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 9. 2. 2017 - Olomoucký kraj

2. 23. 2. 2017 - Kraj Vysočina

3. 16. 3. 2017 - Moravskoslezský kraj

4. 21. 3. 2017 - Středočeský kraj

5. 23. 3. 2017 - Královéhradecký kraj

6. 28. 3. 2017 - Pardubický kraj

7. 29. 3. 2017 - Zlínský kraj

8. 4. 4. 2017 - Jihočeský kraj

9. 6. 4. 2017 - Plzeňský kraj

10. 12. 4. 2017 . Jihomoravský kraj

11. 18. 4. 2017 - Liberecký kraj