Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře informace o kontrolním a sankčním systému zaměřeného na zemědělské hospodaření, hlavních požadavcích vybraných právních předpisů uplatňovaných při zemědělském podnikání a nejčastější porušení jednotlivých požadavků a jejich důsledky. Dalším cílem projektu je přispět k systematickému plnění všech relevantních požadavků, které se vztahují k místu a způsobu zemědělského podnikání. Cílem projektu je rovněž přispět k vyšší úrovni plnění požadavků právních předpisů včetně doložení a vykazování jejich plnění.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 20. 1. 2017 - Kraj Vysočina

2. 24. 1. 2017 - Pardubický kraj

3. 26. 1. 2017 - Zlínský kraj

4. 1. 2. 2017 - Středočeský kraj

5. 8. 2. 2017 - Moravskoslezský kraj

6. 15. 2. 2017 - Královéhradecký kraj

7. 21. 2. 2017 - Liberecký kraj

8. 22. 2. 2017 - Plzeňský kraj

9. 23. 2. 2017 - Jihočeský kraj

10. 28. 2. 2017 - Jihomoravský kraj

11. 2. 3. 2017 - Olomoucký kraj