Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách

Hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními zásadami a pravidly z kterých vyplívají základní preventivní opatření, minimalizující rizika vzniku škod na zvěři působených zemědělskou činností a dalším okruhem je definovat pravidla a postupy kterými se musí řídit vlastníci (uživatele) honiteb, odborní poradci a především zemědělská veřejnost. Cílem je zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a zákony navazující, které problematiku škod působených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech řeší. Seznámení s kvantifikací škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované metodiky pro uplatňování škod v praxi.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 17 .1. 2017 - Zlínský kraj

2. 19. 1. 2017 - Plzeňský kraj

3. 31. 1. 2017 - Ústecký kraj

4. 1. 2. 2017 - Moravskoslezský kraj

5. 9. 2. 2017 - Královéhradecký kraj

6. 15. 2. 2017 - Kraj Vysočina

7. 16. 2. 2017 - Pardubický kraj

8. 7. 3. 2017 - Středočeský kraj

9. 15. 3. 2017 - Olomoucký kraj

10. 22. 3. 2017 - Jihočeský kraj

11. 4. 4. 2017 - Jihomoravský kraj