Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů

Cílem projektu zaměřeného na vzdělávání je zajistit transfer nových poznatků vědy a výzkumu (ze zahraniční literatury i vlastní výsledky výzkumu) do praxe. Na seminářích budou účastníci seznámeni s aktuálními údaji o výskytu houbových chorob na území ČR a o změnách druhového a rasového spektra. Získají také informace o výsledcích analýzy rizikových faktorů pro výskyt chorob a informace o komplexním přístupu k ochraně porostů obilnin. Objektivní údaje o rezistenci odrůd, pomohou pracovníkům zemědělské prvovýroby lépe se orientovat v současné široké nabídce odrůd.

Termíny seminářů a pozvánky

1. 1. 2. 2017 - Kraj Vysočina

2. 2. 2. 2017 - Olomoucký kraj

3. 7. 2. 2017 - Zlínský kraj

4. 9. 2. 2017 - Plzeňský kraj

5. 15. 2. 2017 - Jihočeský kraj

6. 28. 2. 2017 - Královéhradecký kraj

7. 15. 3. 2017 - Jihomoravský kraj

8. 16. 3. 2017 - Středočeský kraj

9. 21. 3. 2017 - Pardubický kraj

10. 23. 3. 2017 - Moravskoslezský kraj

11. 5. 4. 2017 - Ústecký kraj - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE