Seminář - Požadavky na integrovanou ochranu hlavních polních plodin

při zachování ekonomiky pěstování a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí

Cílem projektu je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při řízení ochrany zemědělských plodin, zejména při zavádění systémů integrované ochrany rostlin, hodnocení ekonomiky ochranných opatření a omezování rizik pesticidů pro životní prostředí a zdraví člověka. Hlavní témata budou charakterizovat systémy integrované ochrany obilovin, kukuřice a řepky:

  • opatření týkající se preventivní ochrany, zejména využití rezistentních a tolerantních odrůd
  • příklady metod monitorování výskytu škodlivých organismů
  • využití prahů škodlivosti při řízení ochrany a hodnocení ekonomiky ochrany
  • rezistence škodlivých organismů k pesticidům a antirezistentní strategie
  • systémy řízení ochrany pro produkci kvalitních cereálních produktů
  • regulace plevelů v obilninách

Účastníci projektu budou seznámeni se změnami legislativy týkajícími se praktické ochrany a uplatňování integrované ochrany: novela zákona 326/2004Sb., vyhlášky 326/2012, 327/2012, 205/2012.

Důvodem výběru plodin jako jsou obilniny, kukuřice řepka je, že tyto plodiny mají v současnosti největší hospodářský význam pro pěstitele a jejich ochrana je nejvíce problémová z hlediska adopce systémů integrované ochrany rostlin. Očekává se, že po přechodné době (2014 – 2015), potřebné pro adopci systému integrované ochrany, se dodržování hlavních zásad integrované ochrany rostlin stane součástí kontrol cross compliance. Cílem projektu je také včasná příprava pěstitelů na zavedení takového opatření.

Získané znalosti a dovednosti  povedou k usnadnění zavádění systémů integrované ochrany a ke zvyšování ekonomické efektivnosti ochranných opatření a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.