Seminář - Nové požadavky na hospodaření v ZP z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat

Cílem projektu je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o zlepšování podmínek chovaných hospodářských zvířat a kvality a zdravotní nezávadnosti produktů živočišného původu (maso, mléko, vejce), snížení ekologické zátěže způsobené chovem hospodářských zvířat a podat aktuální informace v následujících oblastech:

 • péče o pohodu hospodářských zvířat
 • biologické bezpečnosti v chovech hospodářských zvířat
 • používání veterinárních léčivých přípravků
 • produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu
 • evidence hospodářských zvířat
 • nakládání s vedlejšími živočišnými produkty
 • aktuální změny v legislativě ČR
  - zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
  - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  - zákon č. č. 378/2007 Sb., o léčivech
  - vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech domácí porážky skotu nebo jelenovitých z farmového chovu
  - vyhláška č. 136/2004 Sb., o náležitostech označování a evidence hospodářských zvířat
  - vyhláška č. 342/2012 Sb., zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat