Seminář - Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky, zejména z pohledu nastavení dotací, je pro rozhodování zemědělců zásadní. Je předpoklad, že na podzim 2013 bude jasno jak na úrovni EU, tak i na národní úrovni jasné, jak budou dotace nastaveny, bude nezbytné předávat zemědělcům potřebné informace, aby mohli případně upravit svoje podnikové plány, zejména s ohledem na ekonomiku podniku. Současně s ohledem na celkový vývoj v zemědělství v e světě, v EU a v ČR predikovat rentabilitu jednotlivých komodit i dopady do zemědělských podniků. Cílem projektu je na základě příslušných nařízení a nastavení jednotlivých součástí SZP včetně přímých plateb a nastavení PRV v rámci daných možností (a rozhodnutí ministerstva zemědělství o využití různých možností přímých plateb a Programu rozvoje venkova)  propočítat dopady do českého zemědělství a seznámit zemědělce s těmito dopady, aby mohli být lépe připraveni na budoucí situaci.