Seminář - Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV

Cílem projektu je předat zástupcům zemědělských podniků informace o tom, co přesně znamená vývoj nových produktů, postupů a technologií (resp. inovace) v zemědělství, jak mohou inovace zvýšit efektivitu výroby a konkurenceschopnost v zemědělském podniku nebo v zemědělství. Projekt podpoří rozvoj spolupráce subjektů působících v daném odvětví. Za účelem vývoje nových produktů, postupů, procesů a technologií v odvětví zemědělství a jejich využití v praxi je třeba zvýšit spolupráci subjektů působících ve výzkumu a vývoji s podnikatelskými subjekty i mezi podnikatelskými subjekty navzájem. Výsledným cílem projektu je zvýšit zavádění inovací do zemědělské výroby, které povedou ke zvýšení zisku a úspoře nákladů.