Seminář - Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 - 2020

Vzdělávací projekt zaměřený na podmínky agroenvironmentálních opatření si klade za cíl seznámit účastníky seminářů s hlavními změnami v nastavení agroenvironmentálních opatření včetně podmínek jednotlivých podopatření a titulů. 

Cílem vzdělávacího projektu je poskytnout informaci o:

  • možnosti vstupu do agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 – 2020 ze strany zemědělských podnikatelů
  • významu jednotlivých agroenvironmentálních opatření pro životní prostředí a zemědělskou krajinu
  • jednotlivých podmínkách pro vstup do agroenvironmentálních opatření
  • o přechodu na nová agroenvironmentální opatření ze stávajícího nastavení AEO
  • o sazbách nových agroenvironmentálních opatření