Seminář - Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání

Cílem projektu je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava, podrobně rozebrat rozdíly oproti současné právní úpravě a rozebrat také rozdílnost situace, kdy část právní úpravy nabyla platnosti, ale nenabyla zatím účinnosti, což je případ nového občanského zákoníku, a situace, kdy právní úprava již nabyla účinnosti jako je případ zákona, který upravuje tzv. církevní restituce. Cílem projektu je také zvýšit účastníkům jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k půdě a současně tím přispět i ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, kde pracují.